Heijmans, bestrating bij water

Bestrating en terrassen bij water.